De Parel: Voor glansrijk en waarde(n)vol onderwijs

 

Pasen 2014 "Schatzoekers"

Op donderdag 17 april vieren we op school het Paasfeest met alle kinderen in de hal van de school. Daarna volgt er een leuk circuit, gaan de kinderen eieren zoeken en volgt een gezamelijke lunch. Deze dag is er een continu rooster en zijn de kinderen om 14.00 uur vrij.

Goede Vrijdag zijn de kinderen vrij en op dinsdag 22 april verwachten wij de kinderen om 8.30 uur weer op school.

Wij wensen u goede paasdagen toe!

 

Belangrijke data:

17 april Paasviering alle groepen

22 april: Koninklijke Landmacht 200 jaar

 parcours voor kinderen bij terrein SV Huizen: groep 4 tot en met 8

parcours voor kinderen bij school: groep 1 tot en met 3

23 april: Kerkenpad groep 8

25 april: viering vrijheid

 

 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2014-2015 staat op de site!

(onder het kopje informatie: vakantierooster)

 

Regel van de week:

            Als iemand het gebaar maakt of zegt: STOP, houd op! Dan betekent dit dat ik direct STOP!

(deze regel wordt deze week met de kinderen besproken)

 

 

Praktische informatie over onze school

Deze website is er voor ouders, leerlingen, leerkrachten en andere geïnteresseerden.
Wij willen u graag een beeld geven van onze school.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om een kijkje te nemen in de school.
Bel dan even voor een afspraak. Ons telefoonnummer is 035-5257155.
Het team van de Parel heet iedereen van harte welkom!

 

Engels vanaf groep 1!

We werken met de methode ‘Take it easy’ vanaf groep1 tot en met groep 8. In de groepen 1 tot en met 4 doen we allerlei leuke mondelinge activiteiten, waardoor kinderen de Engelse taal op een ongedwongen wijze leren spreken en zo een goede basis krijgen voor de beheersing van het Engels. Deze activiteit is mede mogelijk dankzij de financiële steun uit het Bios-programma van het Europees Platform - "internationaliseren in het onderwijs".
 
‚Äč

Technieklessen voor groep 3 tot en met 8!

Meester Jaap Vermaas geeft op vrijdagmiddag technieklessen aan de groepen 5 tot en met 8.
Op andere dagen krijgen ook de groepen 3 en 4 techniekles.
Afgelopen jaar zijn de kinderen bezig geweest met actie-reactie, knikkerbanen, demonteren van apparaten, energie, drijven en zinken en weg- en waterbouw.
Ook dit jaar zullen er weer interessante onderwerpen aan de orde komen.