De Parel: Voor glansrijk en waarde(n)vol onderwijs

Agenda:

27 juni - 1 juli: spreekuurweek / adviesgesprekken groep 7

5 juli: wisselmoment alle groepen

11 juli: muscial en afscheid groep 8

13 juli: meesters- en juffendag

15 juli: 12.00 uur begin zomervakantie tot en met 26 augustus 2016

 

Regel van de week

Zegt een ander iets dan zeg ik even niets!

 

 

Praktische informatie over onze school

Deze website is er voor ouders, leerlingen, leerkrachten en andere geïnteresseerden. Wij willen u graag een beeld geven van onze school. Natuurlijk is er ook gelegenheid om een kijkje te nemen in de school.Bel dan even voor een afspraak. Ons telefoonnummer is 035-5257155.
Het team van de Parel heet iedereen van harte welkom!

 

Samenwerking PCBS De Parel  en STTC Kids

Per januari 2015 is een samenwerking gestart tussen PCBS De Parel en STTC Kids, kinderoefentherapie.

De Parel heeft als doel dat de leerlingen positief ontwikkelen tot zelfstandige, weerbare en zelfredzame mensen. Hierop zijn vele factoren van invloed, waaronder een goede motorische ontwikkeling. Dat is waar STTC Kids de leerlingen en het team extra in kan ondersteunen. Een goede taal/cognitieve ontwikkeling en sociaal/emotionele ontwikkeling staan immers niet los van een goede motorische ontwikkeling. 

Elke woensdagochtend is Irene Ruijter, kinderoefentherapeut bij STTC Kids aanwezig. Bij haar kunnen de leerlingen, het team en de ouders terecht voor vragen omtrent de motorische ontwikkeling. Lees verder

 
Engels vanaf groep 1!
We werken met de methode ‘Take it easy’ vanaf groep1 tot en met groep 8. In de groepen 1 tot en met 4 doen we allerlei leuke mondelinge activiteiten, waardoor kinderen de Engelse taal op een ongedwongen wijze leren spreken en zo een goede basis krijgen voor de beheersing van het Engels. Deze activiteit is mede mogelijk dankzij de financiële steun uit het Bios-programma van het Europees Platform - "internationaliseren in het onderwijs".
 
‚Äč

Technieklessen voor groep 3 tot en met 8!

Meester Jaap Vermaas geeft op vrijdagmiddag technieklessen aan de groepen 5 tot en met 8.
Op andere dagen krijgen ook de groepen 3 en 4 techniekles.
Afgelopen jaar zijn de kinderen bezig geweest met actie-reactie, knikkerbanen, demonteren van apparaten, energie, drijven en zinken en weg- en waterbouw.
Ook dit jaar zullen er weer interessante onderwerpen aan de orde komen.