Cito - leerlingvolgsysteem

De vorderingen van de kinderen moeten voordurend in de gaten worden gehouden. Vanaf het moment dat een kind op school komt, volgen wij het kind in zijn/haar ontwikkeling. Bij de groepen ½ maken we hiervoor gebruik van het kind-volgsysteem KIJK!. Dit systeem geeft aan waar kinderen staan in hun ontwikkeling. Naast het observatiesysteem wordt in groep 1/2 gebruik gemaakt van CITO toetsen. Er worden twee toetsen afgenomen: Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters. Vanaf groep drie maken wij gebruik van de methode-gebonden toetsen. Die toetsen meten of een kind de stof van de afgelopen periode voldoende beheerst. Naast de toetsen die bij de methode horen, gebruiken we ook methode onafhankelijke toetsen van CITO voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Zo krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling van het kind over een lange periode. Op de Van der BrugghenSchool werken wij met een dyslexieprotocol. Dit protocol is erop gericht om lees- en/of spellingsproblemen vroegtijdig te signaleren. Bij het signaleren van lees-, en/of spellingsproblemen worden kinderen extra geholpen. Voor de kinderen met dyslexie of leesproblematiek hanteren wij ook de methodiek van José Schraven (Zo leer je kinderen lezen en spellen). Pas in groep 4 zouden we, bij ernstige spellingsproblematiek, kunnen gaan spreken over het vermoeden van dyslexie.
Het diagnosticeren van dyslexie moet altijd gebeuren door een expert. Deze expert kan een dyslexieverklaring afgeven. Deze verklaring is belangrijk voor het voortgezet onderwijs, maar heeft voor ons als basisschool weinig toegevoegde waarde. Wij hanteren dezelfde aanpak als bij leerlingen met lees- en spellingsproblematiek.

Copyright 2019 PCBS De Parel | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist