Vreedzame School

Op de Van der BrugghenSchool werken wij met de methode ‘De Vreedzame School’. Dit is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. De Vreedzame School is veel meer dan alleen een serie lessen. We willen de kinderen meer verantwoordelijk maken, een stem geven. Een positief klimaat ontwikkelen in de school staat voorop.
Tijdens de lessen worden de kinderen bewust gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid, dit varieert van samen een klas netjes houden, tot samen een ruzie oplossen. De kinderen oefenen dit tijdens de les.

De Vreedzame School bestaat uit zes blokken. In iedere groep staat hetzelfde thema centraal, maar wordt aangeboden op het niveau van de groep. U zult zo af en toe wel eens iets horen over de gevoerde gesprekken in de groep. Het eerste blok gaat over “onze klas”. Dit blok heeft als doel elkaar te leren kennen en afspraken te maken voor in de klas (bijvoorbeeld over taken) De lessen worden steeds geïntroduceerd met de wereldbol, als teken van verbondenheid.
Op het prikbord in de klas zien de kinderen waar ze tijdens de lessen over gesproken hebben. Afspraken die gemaakt worden, worden daar opgehangen.

Op dit moment worden kinderen vanaf groep 6 opgeleid om mediator te worden.
Een mediator helpt bij het oplossen van een conflict. Na de training volgt hier meer informatie over.
 


 

Mediatorentraining Vreedzame School
 

Binnen de school maken wij gebruik van de methode ‘De Vreedzame School’ voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het leren oplossen van conflicten gebeurt zoveel mogelijk door de kinderen zelf. Lukt dit niet, dan kan er een mediator aan te pas komen. Dit kan een leerkracht zijn, maar ook een leerling uit de bovenbouwgroep.


Dit jaar hebben twaalf nieuwe mediatoren de training gevolgd en allen hebben zij een diploma in ontvangst mogen nemen. Van harte gefeliciteerd! Bent u benieuwd wie de mediatoren zijn, neemt u dan eens een kijkje bij de “Vreedzame Schoolmuur” (t.o.v. de toiletten van groep 3 en groep 5).

Tijdens de drie trainingen hebben de mediatoren geleerd om een conflict op te lossen met behulp van een stappenplan. Het stappenplan van de mediator komt in ’t kort neer op:
• Introductie van de partijen
• Luisteren naar elkaars verhaal
• Zoeken naar oplossingen
• Vinden van oplossingen

De oplossing heeft als doel een win-win situatie. Beide partijen moeten tevreden uit elkaar gaan. Het is de bedoeling dat de mediatoren om de beurt beschikbaar zijn als mediator tijdens de ochtendpauze. De leerlingen kunnen de mediatoren herkennen aan de veiligheidshesjes.

Tijdens de laatste mediatorentraining waren ook de mediatoren van vorig schooljaar aanwezig. Zij hebben aangegeven ook dit jaar weer mediator te willen zijn. Voor hen was deze laatste bijeenkomst een opfristraining waarin we geoefend hebben met het stappenplan.

We wensen alle mediatoren heel veel succes toe!

 

 

Copyright 2019 PCBS De Parel | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist