Team

Het team van de Parel wordt gevormd door 20 enthousiaste medewerkers. Zij zijn verdeeld over onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). Naast de locatiedirecteur, de teamleiders en de groepsleerkrachten werken op onze school een intern begeleider, een remedial teacher, een vakleerkracht gymnastiek, een administratief medewerkster en een schoolschoonmaker.