VPCBO Ichthus

Onze school is een onderdeel van Ichthus. Dit is de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Huizen. Ichthus telt 5 scholen. Er staat altijd een school van Ichthus bij u in de buurt. Ichthus is een jonge en frisse Vereniging die stevig aan de weg timmert. De belangrijkste thema’s die op dit moment spelen zijn:

Onderwijsinnovatie: ICT, leerlingenzorg en taal-/leesonderwijs.
Renovatie, uitbreiding en nieuwbouw van scholen.
Starten van een eigen voorziening voor BSO en kinderopvang.

Wie meer wil weten over Ichthus klikt hier door naar de website www.ichthushuizen.nl

Waar staat ICHTHUS voor?

Op 1 januari 2002 is de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs (VPCBO) te Huizen opgericht: ICHTHUS . Een bekende Griekse naam die staat voor ’Jezus Christus, Zoon van God, Redder’: met deze woorden wordt al veel over ons gezegd.

De Vereniging ICHTHUS heeft als doel het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de toekomst waarborgen van kwalitatief hoogwaardig Protestants-Christelijk basisonderwijs in Huizen.

De grondslag van de vereniging ICHTHUS is de Bijbel, het onfeilbaar geïnspireerde Woord van God. In de Heilige Schrift openbaart God Zijn scheppend en verlossend handelen in Jezus Christus vanaf het begin der wereld tot aan de voleinding. De Bijbel biedt niet alleen de basis en de inspiratie voor ons beleid, maar is tevens de bron waaruit wij als organisatie putten als het gaat over hoe we met elkaar en met de leerlingen omgaan.