Ergotherapie op de Van der BrugghenSchool

Wie ben ik:

Mijn naam is Monique Walraad. Na ruime ervaring in diverse Kinderrevalidatiecentra te hebben opgedaan, ben ik als vrijgevestigde ergotherapeut al weer vele jaren werkzaam in deze regio. Een aantal ouders kent me daardoor dan ook als behandelaar van hun kind in ‘Het Visnet’.


Vanuit mijn eigen praktijk heb ik in het verleden ook ambulant gewerkt op basisscholen, in opdracht van Regionale Expertise Centra cluster 3  (“Reactys”/ Stichting “Gewoon Anders” ) en op een brede school, waardoor ik absoluut weet wat de meerwaarde is van begeleiding van een kind op locatie.


Samen leren door doen!

Daarom ben ik heel blij dat ik door de samenwerking met de van der BrugghenSchool in de gelegenheid gesteld wordt, de kinderen optimaal te ondersteunen.

Visie school:

Het doel van de van der Brugghenschool is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Vanuit die visie kunnen we nu ondersteuning in de klas krijgen van een ergotherapeut. Door wederzijdse positieve ervaringen in het afgelopen schooljaar, is besloten dat ergotherapeut Monique Walraad wekelijks op school komt, om haar gemakkelijk te kunnen inschakelen bij kinderen die moeite hebben met de uitvoering van motorische taken.

Wat is Ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedische deskundige in het mogelijk maken van handelen. Kinderen die moeite hebben met allerlei vaardigheden, nog geen goede fijne motoriek ontwikkeld hebben en/of slecht schrijven komen in aanmerking voor ergotherapie. Door mijn aanwezigheid op school worden problemen al in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost c.q. verminderd. Samen met het kind en de leerkracht wordt gezocht naar welke voorwaarden nodig zijn, om mee te kunnen doen in de klas. De juiste omstandigheden en eenvoudige hulpmiddeltjes maken namelijk vaak het verschil.
In school ga ik daarnaast ook nog een aantal andere dingen doen, zoals meedenken over het voorbereidend schrijven en informatie geven aan de leerkrachten over de ontwikkeling van de schrijfmotoriek. Door hen te laten ervaren wat het probleem is en te leren signaleren, krijgen zij instrumenten voor de dagelijkse praktijk.

Ervaring uit de praktijk:

Ik ben Gerda Westra, leerkracht van groep drie, die sinds vorig jaar samenwerkt met Monique, de ergotherapeute.
In groep 3 krijgen de kinderen te maken met allerlei nieuwe vakken; lezen, rekenen en zo ook schrijven. Leren schrijven is niet voor ieder kind even vanzelfsprekend. Er komt ook best veel bij kijken: een goede pengreep, een juiste schrijfhouding, ligging van het papier, de lettervorming, tussen de lijntjes schrijven, druk op het potlood. Soms lukt het kinderen niet om het schrijven goed onder de knie te krijgen en dan biedt ergotherapie uitkomst!
Vorig jaar heb ik regelmatig contact gehad met Monique over een leerling uit mijn groep. Hij beheerste het schrijven nog niet voldoende en in overleg met de ouders hebben we de hulp van Monique ingeschakeld.
Ze heeft in de klas geobserveerd en iedere week met de leerling geoefend. Ook hadden we iedere week samen een kort overleg moment waarop zij mij praktische tips en adviezen gaf voor betreffende leerling. Ik kon daar dan mee aan de gang gaan en een week later weer met de therapeute bespreken. Ook kon ik gelijk het resultaat van de afgelopen week laten zien en kon zij dit weer meenemen in de begeleiding van deze leerling.

Na een aantal weken was het schrijven aanzienlijk vooruitgegaan. De pengreep en de schrijfhouding was verbeterd. Ook het gebruik van een andere pen - die op advies van Monique was aangeschaft - droeg hier aan bij.
Kortom: het was een fijne samenwerking met mooi resultaat. Ik heb veel nuttige en praktische informatie van haar gekregen wat voor mij ook fijn is om te gebruiken voor andere kinderen.

Procedure van aanmelding:

Sanne Westland, de IB-er, coördineert de aanmelding door de leerkracht en/ of ouders. Er wordt een vragenlijst ingevuld, welke als uitgangspunt dient voor nader onderzoek.

Er zijn 2 hulpvraag routes
1.School schakelt ergotherapie in bij een korte vraag op handelingsniveau, waarbij kosten door school worden betaald. Observatie en verslag, met adviezen aan de leerkracht over een specifiek kind volgt.
In overleg met ouders – zo nodig – behandeltraject via ziektekostenverzekering.
2.Ouders schakelen ergotherapie direct in, na overleg met Sanne.
Verwijsbriefje van huisarts is noodzakelijk.
Ergotherapie wordt voor 10 uur vergoed vanuit de ziektekostenverzekering doorgaans in natura, soms op restitutiebasis.

Monique Walraad
Tel: 035-6669551
mgwalraad@planet.nl

Copyright 2019 PCBS De Parel | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist